Λαπαροσκοπική χειρουργική

ελάχιστα επεμβατική χειρουργική

Με τον όρο Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική σήμερα εννοούμε το σύνολο των χειρουργικών τεχνικών και μεθόδων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των χειρουργικών προβλημάτων με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα συνδυάζοντας ταυτόχρονα και την ελάχιστη παρέμβαση και διαταραχή στο ανθρώπινο σώμα.

Το Πρόγραμμα Ταχείας Αποκατάστασης είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής και αφορά στον τρόπο που ο ασθενής αντιμετωπίζεται πριν και μετά τη χειρουργική επέμβαση. Αναφέρεται λοιπόν στις κατάλληλες τεχνικές προετοιμασίας του ασθενούς, τη χρήση κατάλληλων φαρμακευτικών ουσιών και την αποφυγή άλλων, την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αναισθησίας και αναλγησίας, τον συντονισμό μίας ομάδας ειδικών που θα βοηθήσουν τον ασθενή να αναρρώσει καλύτερα και γρηγορότερα.

Στόχος της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής, είναι ο ασθενής να επανέλθει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο εύκολα στην φυσιολογική του κατάσταση και στις καθημερινές του δραστηριότητες.
Σήμερα, οι κύριες Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές είναι η Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική.

Περισσότερα