αποπνέει ασφάλεια και σιγουριά

Εξαιρετικός γιατρός, με γνώσεις άλλου επιπέδου, επιστήμονας, άνθρωπος! Ενημερωμένος, σύγχρονος, ευγενικός και προσεκτικός! Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι αποτελεσματικός και αποπνέει ασφάλεια και σιγουριά. Μεγάλη υπόθεση … πριν μπεις στο χειρουργείο! Σας ευχαριστώ για όλα !!!