με είχαν παραπλανήσει

Διαγνώστηκα με καρκίνο στομάχου. Επισκέφθηκα πολλούς γιατρούς που μου μιλούσαν υποχρεωτικά μόνο για ανοιχτό χειρουργείο…με είχαν παραπλανήσει. Διάβασα για εσάς σε ένα άρθρο και αποφάσισα να σας επισκεφθώ. Μου εξηγήσατε ότι οι ογκολογικές επεμβάσεις πλέον γίνονται κυρίως λαπαροσκοπικά, με γρήγορη αποκατάσταση και ελάχιστο πόνο. Το ίδιο βράδυ καθόμουν καθιστή στην καρέκλα χωρίς να πονάω. Μετά από πέντε ημέρες ήμουν σπίτι κι έτρωγα. Ακόμα μου φαίνεται απίστευτο!!!