Κανείς δεν με αναλάμβανε

Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με περιόριζε. Για να μπορέσω να ζήσω ελεύθερος, έπρεπε να κάνω περιτοναϊκή διάλυση. Κανένας δεν με αναλάμβανε λόγω των πολλών χειρουργείων που είχα κάνει και της μεγάλης μετεγχειρητικής κήλης που είχα. Εσείς μου εμπνεύσατε εμπιστοσύνη. Παρ’όλες τις δυσκολίες και μετά από ένα πολύωρο χειρουργείο, όλα πήγαν καλά. Μπορώ και ζω ελεύθερος στο νησί μου, χωρίς να εξαρτώμαι από την αιμοκάθαρση. Χάρη σ’ εσάς γιατρέ μου.