Όλοι μου έλεγαν ότι δεν γίνεται

Είχα μια τεράστια κήλη από προηγούμενες επεμβάσεις. Όλοι μου έλεγαν ότι δεν γίνεται λαπαροσκοπικά. Αφού εξετάσατε όλα τα δεδομένα, μου είπατε ότι θα προχωρήσουμε. Δεν πίστευα ότι μία τόσο σοβαρή επέμβαση θα μπορούσε να είναι τόσο απλή στα χέρια σας. Βρήκα την υγεία μου χωρίς πλέον περιορισμούς στις δραστηριότητές μου. Το ευχαριστώ είναι λίγο.