Χειρουργική Ογκολογία

ελάχιστα επεμβατική χειρουργική

Πρόκειται για τον κλάδο της χειρουργικής που ασχολείται με την αντιμετώπιση όλων των συμπαγών όγκων.

Στις ημέρες μας, οι περισσότερες ογκολογικές επεμβάσεις μπορούν να γίνονται με Ελάχιστα Επεμβατικές, Λαπαροσκοπικές Μεθόδους. Οι αρχές χειρουργικής αντιμετώπισης είναι ίδιες με της κλασικής, ανοικτής χειρουργικής και τα ογκολογικά αποτελέσματα συγκρίσιμα. Η αποκατάσταση των ασθενών είναι ταχύτερη, όπως και η δυνατότητά τους να ακολουθήσουν συντομότερα συμπληρωματικές θεραπείες (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, κλπ).

Στόχος της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής, είναι ο ασθενής να επανέλθει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο εύκολα στην φυσιολογική του κατάσταση και στις καθημερινές του δραστηριότητες.
Σήμερα, οι κύριες Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές είναι η Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική.

Περισσότερα